Kancelaria KPP Sp. z o.o.,

ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa,

NIP: 527-272-25-43

biuro@kpp.com.pl  Zadzwoń: 791 557 507

© 2019 by Grupa KWTD Sp.zo.o.

Pomagamy odzyskiwać wierzytelności z różnych stosunków prawnych, niezapłaconych faktur, wynagrodzenia z umowy o pracę, spraw budowlanych, pożyczek i innych. Istnieje możliwość odkupu wierzytelności, prowadzimy także sprawy bezkosztowo, co oznacza, iż Klient nie musi opłacać żadnych kosztów wstępnych lub kosztów postępowania.

Więcej informacji na ten temat poniżej:

Windykacja należności

Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie odzyskiwania należności ( windykacja), postępowań o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne poczynionych z pokrzywdzeniem wierzyciela (actio paulina), postępowań o ustanowienie rozdzielności majątkowej mające na celu dochodzenie wierzytelności od małżonków pozostających we wspólności ustawowej w sytuacji braku możliwości zaspokojenia wierzytelności z innych składników majątku oraz postępowań przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialnych za zobowiązania niewypłacalnych spółek. Współpracujemy także z podmiotami przeprowadzającymi wywiad gospodarczy, dzięki której to współpracy jesteśmy w stanie na życzenie Klienta dokonać skutecznej analizy stanu majątkowego dłużnika przed podjęciem czynności procesowych. Pozyskane informacje pozwalają skuteczniej dochodzić wierzytelności Klienta. 

Jedynym wynagrodzeniem Kancelarii jest prowizja ze zwindykowanej kwoty. Nasi Klienci nie są obciążani kosztami adwokackimi. Kancelarii należne są koszty zastępstwa wyłączenie w razie ich odzyskania od dłużnika. Każdy klient ma dostęp do raportu on-line, zapewniający ciągły dostęp do wszelkich informacji dotyczących prowadzonych czynności w danej sprawie. Nasi Klienci otrzymują pieczątkę windykacyjną w formie elektronicznej całkowicie za darmo.