Kancelaria KPP Sp. z o.o.,

ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa,

NIP: 527-272-25-43

biuro@kpp.com.pl  Zadzwoń: 791 557 507

© 2019 by Grupa KWTD Sp.zo.o.

Umowy kredytowe powiązane z kursem franka szwajcarskiego są nieuczciwe i niezgodne z obowiązującym prawem polskimi jak i europejskim.

Chcesz wiedzieć więcej ?

Odszkodowania Kredyty frankowe

Zawierają w swej treści klauzule niedozwolone, czyli takie, które rażąco naruszają prawa i interesy kredytobiorców. Jedna z tych klauzul dotyczy właśnie franka szwajcarskiego. Jej nieuczciwość polega na tym, że banki udzielały kredytów w złotych polskich następnie, na podstawie klauzuli zamieniały kwotę kredytu wyrażoną w złotych polskich na fikcyjne franki szwajcarskie stosując własny kurs CHF/PLN oderwany wartości rynkowej określonej wg. NBP, zaniżając jego cenę tak, aby kredytobiorca otrzymał więcej iluzorycznych franków do spłaty.

 

Następnie w trakcie spłaty kredytu, przez cały okres kredytowania, bank dowolnie ustala kurs CHF zawyżając jego cenę. 

Podsumowując, banki pożyczały złotówki, natomiast żądają od kredytobiorców równowartości CHF po dowolnie ustalonym kursie, spłacane po kursach nadal dowolnie ustalanych przez banki.

Tak ustalony zapis w umowie jest nieuczciwy, niezgodny z prawem i może zostać wykreślony, a co za tym idzie możliwy jest spadek zadłużenia nawet o połowę.