Kancelaria KPP Sp. z o.o.,

ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa,

NIP: 527-272-25-43

biuro@kpp.com.pl  Zadzwoń: 791 557 507

© 2019 by Grupa KWTD Sp.zo.o.

Pomagamy konsumentom przeprowadzić postępowanie upadłościowe. Dzięki temu konsument ma szansę rozwiązać swoje problemy z zadłużeniem i rozpocząć od nowa swoje życie bez długów i stresów.

Więcej informacji na ten temat poniżej:

Upadłość konsumencka

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

 

Upadłość konsumencka jest to postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych, które są niewypłacalne i nie są w stanie wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych.
 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

 

Z możliwości skorzystania z postępowania ma każda osoba fizyczna, która aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej i wobec której w ciągu ostatnich 10 lat sąd nie ogłosił upadłości.
 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ?

Dłużnik ma możliwość rozpoczęcia nowego życia bez długów. W przypadku ogłoszenia upadłości mogą zostać umorzone wszelkie zobowiązania i wierzytelności dłużnika (poza kilkoma wyjątkami) bez względu na ich charakter oraz wysokość.
 

CZY POTRZEBNA JEST POMOC KANCELARII?

Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się z postępowaniem sądowym, w którym obowiązują procedury i zasady określone w ustawie- prawo upadłościowe oraz w kodeksie postępowania cywilnego. Znajomość przepisów prawa oraz doświadczenie zawodowe są najlepszym wsparciem dla dłużnika oraz jego bliskich.
 

DLACZEGO NASZA KANCELARIA?

Często do sytuacji niewypłacalności dochodzi w skutek okoliczności, za które dłużnicy nie ponoszą winy. Są to sytuacje losowe, tragedie rodzinne bądź długi powstałe w związku z nierzetelnymi kontrahentami lub partnerami biznesowymi. W naszej Kancelarii rozumiemy te sytuacje. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, aby zapewnić naszym Klientom najlepsze dla nich rozwiązanie.